เรื่องควรรู้ก่อนที่จะเลือก เช่าโกดังอุตสาหกรรมให้เช่า โกดัง

สำหรับการเลือกให้บริการให้เช่า โกดังนั้น เชื่อว่าผู้ประกอบการนั้นหลายคนนั้นมองข้ามในเรื่องที่หลากหลายเรื่องอย่างมาก ซึ่งบางเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องสำคัญด้วยเช่นกัน  ยกตัวอย่างเช่น การเลือกมองหา “การให้เช่า โกดัง” และ ผู้ประกอบการหลายคนนั้นมองข้ามไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่นั้น ที่อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าในการเลือกมองหาบริการให้เช่า โกดัง นั้นเราควรเลือกอย่างไร

มีสัญญาการเช่าซื้ออย่างขัดเจนหรือไม่

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “สัญญา” นั้นสำคัญอย่างมากนะครับ เพราะว่าการเลือกซื้อ และ เช่านั้น  จะต้องมองหาผู้ให้เช่าที่มีสัญญาการจ้างอย่างชัดเจน มีการลงรายระเอียดในทุก ๆ อย่างให้ชัดเจน  เพื่อที่จะทำให้การเช่าซื้อนั้นมีมาตรฐาน แบะทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากสัญญาที่ชัดเจนได้ด้วยนะครับ ทำให้ในทุก ๆ เรื่องนั้นจะมีเอกสารรองรับอย่างชัดเจน และทำให้เรานั้นมั่นใจได้มากขึ้นนะครับ

มาตรฐานทั้งโครงสร้าง และ ความปลอดภัย

ในเรื่องของโครงสร้าง และ ความปลอดภัยเองก็สำคัญอย่างมากนะครับ เพราะว่าถ้าหากว่ามาตรฐาน และ โครสร้างนั้นปลอดภัยอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อคนที่ทำงานอยู่ในโกดังสินค้านั้นได้ และ อาจจะทำให้สินค้าของเรานั้นไม่มีคุณภาพได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในเรื่องของ มาตรฐานและความปลอดภัยของโครสร้างเองก็สำคัญอย่างมากนะครับ เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดอันตรายต่อทั้งคนที่ทำงาน และ  สินค้าของเราด้วยแช่นกัน

พื้นที่ การคมนาคมสะดวกหรือไม่

ในเรื่องของพื้นที่และการคมนาคมเองก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับ ให้เรานั้นเลือก  โกดังที่เราต้องการนั้นมีความสะดวกในการเดินทาง หรือ สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อที่จะทำให้การขนส่งนั้นไม่เสียเวลามากเกินไป และทำให้ช่วยประหยัดต้นทุนอย่างมากด้วยเช่นกัน  ดังนั้นในเรื่องของการคมนาคมเองก็สำคัญอย่างมาก และไม่ควรเลือกพื้นที่ ตาบอด หรือ พื้นที่ที่มีการคมนาคมยากลำบากนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้ต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะครับ

ภาษี และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ในเรื่องของภาษีเองก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้  และ แน่นอนว่าภาษีนั้นจะต้องมีคนไปชำระในส่วนของภาษีด้วยแน่นอน ดังนั้นในเรื่องของภาษีนั้นเราที่เป็นผู้เช่านั้นควรจะสอบถามให้ดี หรือ มีสัญญาจ้างที่ชัดเจนที่มีการระบุถึงค่าใช้จ่ายจ่าง ๆ ด้วยเช่นกันนะครับ เพราะว่าค่าใช้จ่ายนั้นต่าง ๆ ในเรื่องของ ค่าซ่อมแซม และ บางอย่างนั้นก็จะต้องมีสัญญาที่ชัดเจนนะครับว่าในการใช้งาน และ ในเรื่องค่าใช้จ่ายนั้นจะมีส่วนไหนบ้างที่จะต้องรับผิดชอบ

เพียงพอต่อการใช้หรือไม่

สุดท้ายนั้นคือในเรื่องของการใช้งานนนะครับว่าในการใช้งานของเรานั้นเพียงพอหรือไม่ ซึ่งเรานั้นไม่ควรที่จะ มองถึงโกดังสินค้าที่เล็กเกินไปนะครับ เพราะว่าอาจจะทำให้ยเรานั้นมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานได้นะครับ ดังนั้นเราควรที่จะเลือกมองหาโกดังที่เหมาะสมกับการใช้งานของเราเพื่อทำให้เรานั้นสามารถใช้โกดัง ที่เราเช่ามานั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับ

ดังนั้นในการเลือกโกดัง ให้เช่านั้นมีเรื่องมากมายที่เรานั้นจะต้องรู้ก่อนนะครับ ซึ่งแต่ละเรื่องนั้นมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน  ดังนั้นในเรื่องของการเลือกโกดังให้เช่านั้นการเลือกที่ราคานั้นอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะครับ แต่ว่าในการเลือกให้เรานั้นเลือกจากมาตรฐานที่ดี มีมาตรฐานทั้งในเรื่องของเอกสาร และ โครงสร้างมีมาตรฐานหรือไม่ หรือ แม้แต่ในเรื่องของเอกสารสำคัญด้วยเช่นกัน ให้เรานั้นเลือกจากมาตรฐานจะช่วยให้เรานั้นได้โกดังที่ดี และ มีคุณภาพมากกว่านะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

หางาน HR

ความสำคัญของฝ่ายบุคคลความสำคัญของฝ่ายบุคคลในปัจจุบันการหางาน HR เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมาก เนื่องจากตอนนี้บุคคลากรฝ่ายบุคคลค่อนข้างมีบทบาทในการจัดสรรหาบุคคลที่จะต้องมาเป็นพนักงานเพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายงานต่าง ๆ ซึ่งจะต้องมีการรับสมัครพนักงานหลากหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นพนักงานในส่วนของการผลิต หรือส่วนของการทำงานในสำนักงาน ล้วนแล้วแต่เป็นการทำงานที่ต้องประสานงานกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ทักษะในการอยู่ร่วมกันและประสานงานกันเพราะผลิตภัณฑ์ของบริษัทในการจัดทำขึ้นมาผ่านโรงงานใดโรงงานหนึ่งจะต้องมีการประสานงานกันหลากหลายฝ่าย ไม่ใช่เพียงแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น   เช่นการผลิตที่ จะต้องมีการจัดหาวัตถุดิบเพื่อนำไปส่งมอบให้กับฝ่ายการผลิตทุกกระบวนการแล้วนำไปจัดตกแต่งชิ้นงานให้ดีที่สุดมีประสิทธิภาพครอบคลุมการใช้งานของลูกค้ามากที่สุดและสามารถทำงานด้วยความรับผิดชอบและมีข้อผิดพลาดทำให้เกิดของเสียจากกระบวนการผลิตได้น้อยที่สุด จึงถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญของพนักงานฝ่ายบุคคลที่มาจากการหางาน HR ที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้องานต่าง ๆ ของบริษัทว่ามีกระบวนการผลิตอย่างไร ต้องการบุคลากรในส่วนการผลิตเฉพาะทางด้านใดโดยจัดหาบุคคลอย่างรอบคอบสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ระเบียบวินัยพื้นฐานที่เพิ่งจะมีในการทำงาน  คุณสมบัติของฝ่ายบุคคล  มีใจรักในการทำงานค่อนข้างสูงเพื่อให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอีกหลายหน่วยที่จะต้องใช้พนักงานในการดำเนินการและควบคุมการผลิตไม่ว่าจะเป็นแผนกตรวจสอบคุณภาพแผนกการแพ็คสินค้าหรือแม้แต่ทีมวิศวกรผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการผลิตให้เป็นไปอย่างปกติไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อสินค้าหรือการให้บริการแก่ลูกค้าได้หากบริษัทนั้นนั้นรับสมัครผู้ที่ต้องการหางาน HR ที่ไม่มีคุณสมบัติและความสามารถเพียงพอที่จะทำหน้าที่ฝ่ายบุคคล อาจจะส่งผลให้ได้บุคลากรหรือพนักงานในหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมด้วยเช่นกันหรือไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานนั้น ๆ ได้  ซึ่งจะเป็นการส่งผลร้ายแรงในระยะยาวดังนั้นจึงควรเริ่มต้นจากการคัดสรรพนักงานที่จะมาสมัครงานในตำแหน่งฝ่ายบุคคลอย่างถี่ถ้วนก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและมีการตัดสินใจที่เฉียบแหลม มีจิตวิทยาในการวิเคราะห์บุคคลเพื่อให้มองทะลุเห็นถึงจิตใจความคิดความอ่านของผู้สมัครในตำแหน่งอื่น ๆ ได้อย่างเฉียบขาดและเป็นผู้ที่มีวินัยในตนเองสามารถเป็นแบบอย่างให้กับพนักงานหรือเพื่อนร่วมงานภายในบริษัทได้ตลอดระยะเวลาการทำงาน นอกจากนี้ยังควรมีคุณสมบัติช่างสังเกตเพื่อมองหาสิ่งที่ผิดปกติหรือบุคคลที่ไม่อยู่ภายใต้ในระเบียบวินัยของบริษัทเพื่อที่จะได้ทำการตักเตือนให้เป็นไปตามระเบียบวินัยของบริษัทต่อไป 

รับซื้อกระเป๋า mcm มือสอง

ถ้าเราจะขายกระเป๋าMCM นั้น ขายอย่างไรให้ปังถ้าเราจะขายกระเป๋าMCM นั้น ขายอย่างไรให้ปัง•รับบทเป็นนักขาย กระเป๋าMCM นั้นเป็นกระเป๋าที่หลายหลายคนอยากมีไว้ครอบครอง ไฝ่ฝันที่อยากได้มันมาอยู่ด้วยและเมื่อเราเบื่อเรามีเราก็อยากจะขายเพื่อทำกำไรให้กับตัวเราเองแต่เราจะขายให้กับพวกรับซื้ออย่างไรเพื่อให้ได้ราคาที่ดีและราคาที่เหมาะสมกับราคากระเป๋า จะมีอะไรบ้างไปลองดูกันได้เลย •สิ่งที่ควรรู้ก่อนขายกระเป๋าให้กับร้านรับซื้อกระเป๋า MCM มือสอง กระเป๋า MCM นั้น เป็นกระเป๋าที่หลาย ๆ คนนิยมงั้นถ้าเกิดเราจะขายกระเป๋า MCM ให้กับร้านรับซื้อกระเป๋า MCM มือสองนั้นเราควรที่จะขายไปทุกอย่างที่เราซื้อมา ได้แก่ กระเป๋าผ้าที่ห่อตัวกระเป๋ายี่ห้อนี้มาอีกที และใบการันตีของแท้ เพื่อที่จะให้ร้านรับซื้อกระเป๋า MCM มือสองนั้นได้ไว้วางใจ ว่าเราซื้อกระเป๋าใบนี้จากช็อปร้านค้านี้จริง ๆ เพราะบางทีเมื่อเรามีกระเป๋าแต่ไม่มีใบการันตีก็เหมือนกับว่ากระเป๋าใบนั้นเป็นของก๊อปอย่างหาอะไรเทียบไม่ได้  กล่องของกระเป๋าที่ตั้งแต่แรกเมื่อเราซื้อมาก็ควรใส่เข้าไปด้วย และกระดาษลองกระเป๋าก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่จะทำให้เหมือนกับว่ากระเป๋าใบนั้นใหม่อยู่ตลอด การที่เราขายมห้กับร้านรับซื้อกระเป๋า